Eğitimler

Özgürlük için Basın Projesi Eğitimleri için Başvurular Başladı!

Özgürlük için Basın Projesi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülen Sivil Düşün Programı Ağlar ve Platformlar Hibe Programı kapsamında finanse edilmekte ve Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütülmektedir.

Proje kapsamında Türkiye genelinde eğitimler verilecektir.

Eğitimler Hakkında

2014 yılı mart ayı içerisinde PM Academy işbirliği ile başlayacak olan eğitimler Ankara merkez ve İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Trabzon, Gaziantep ve Erzurum bölgelerinden oluşan yedi bölgede 25′er kişilik gruplara verilecektir.

Eğitime katılacak olan kursiyerler, yerel ve ulusal gazetecilerden, üniversitelerin sosyal bilimler bölümlerinde eğitim gören üniversite lisans/yüksek lisans/doktora öğrencilerinden ve medya alanında faaliyet gösteren STK temsilcilerinden oluşacaktır.

Eğitimler Ankara ili ile başlayacaktır. Ankara’da düzenlenecek olan eğitimlerin tarihleri aşağıda belirtilmiştir. 2014 yılı içerisinde İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Trabzon, Gaziantep ve Erzurum’da düzenlenecek eğitim tarihleri proje internet sitesinden (www.pressforfreedom.org) duyurulacaktır.

Eğitimlere Türkiye’nin her yerinden başvuru alınacaktır.

Katılım ücretsiz olup, yol ve konaklama masrafları karşılanmayacaktır.

Eğitim sonunda katılımcılara “Gazetecilik Temel Eğitim Programı” katılım sertifikası verilecektir.

Eğitim başvuruları proje kapsamında kurulan “İfade Özgürlüğü ve Basın Etiği Daimi Komitesi” tarafından değerlendirilecektir.

Eğitim Konu Başlıkları

 1. Gazetecilik Meslek Etiği
 2. Basın ve İfade Özgürlüğü
 3. Sosyal Medya Eğitimi
 4. Sosyal Güvenlik Eğitimi
 5. Yazılı, Elektronik ve Görsel-İşitsel Medya ve Karşılaşılan Tehlikeler
 6. Zaman Yönetimi Eğitimi

ANKARA EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim Başlığı: Gazetecilik Meslek Etiği

korkmaz alemdarEğitmen:         Prof. Dr. Korkmaz Alemdar

Süre:                10:00-12:30 Eğitim, 12:30-13:30 Söyleşi, Soru-Cevap

Tarih:              22 Mart 2014

Yer:                 Gazeteciler Cemiyeti, Çevre Sokak. No:35 Çankaya/ Ankara

İçerik: Etik düzgün davranış ve yaşam biçimini de kapsayan yaşam felsefesinin en önemli unsurlarından biridir. Basında etik konusu ise gazetecilik mesleğindeki davranış ilkelerini içerir. Bu eğitim sırasında etik konusunun neleri kapsadığı, etik ile ilgili ortaya konmuş olan teoriler, bu konuda karşılaşılan problemler, gazetecilerin okuyucuya karşı sorumlulukları, haber kaynakları, habere konu olan kişiler, piyasaların işleyişine yönelik problemler, gazetecilerin savaş ve çatışmalarda karşılaştıkları sorunlar, televizyon haberlerinde uyulması zorunlu etik davranışlar, halkla ilişkiler konusunda yaşanan etik ilkeler, reklamcılık ve sanal dünyada etik sorunlar ele alınacak ve global dünyada uygulanan etik ilkelerine genel bir bakış sergilenecektir.

 

Eğitim Başlığı: İfade ve Basın Özgürlüğü

 

umitEğitmen:         Ümit Gürtuna

Süre:                10:00-12:30 Eğitim, 12:30-13:30 Söyleşi, Soru-Cevap

Tarih:              23 Mart 2014

Yer:                 Gazeteciler Cemiyeti, Çevre Sokak. No:35 Çankaya/ Ankara

İçerik: İfade özgürlüğü sadece batı demokrasilerindeki  ‘’lüks unsurlardan’’ biri şeklinde anlaşılmamalıdır. Hiç şüphesiz basın özgürlüğü demokrasilerin en önemli unsurudur. Demokrasilerde ifadenin özgürce ortaya konulması, habere sorunsuzca ulaşılabilmesi ve medyanın bağımsız çalışabilmesi önemli haktır.

Medya ve demokrasi arasındaki karşılıklı ilişkilerin içinde basının serbest ve doğru haber vermesi demokrasinin sorunsuzca işleyebilmesi açısından fevkalade önemli bir unsurdur. Basının serbest ve doğru haberi topluma aktarması halkın bilinçli karar vermesine yol açar. Özgür medya serbest toplumun belkemiğidir. Demokratik toplumlarda sansür ve medya üzerindeki baskılar kabul edilemez unsurlardır.

Bu başlıklar altında iki ayrı konferans verilecektir.

–          Bu konulara global bakış açısı.  Sınırlar nedir? Gazete sahipliği yapısı ile basın etiği nerede çatışır nerede uzlaşır. Gazete ve siyaset ilişkisi nasıl olmalıdır.

–          Cumhuriyet dönemi basını ve Türk basının sansüre karşı verdiği mücadele

 

Eğitim Başlığı: Sosyal Medya ve Yeni Medya Düzeni Eğitimi

 

Eğitmen:         Prof. Dr. Mutlu Binark

Süre:                           10:00-12:30 Eğitim, 12:30-13:30 Söyleşi, Soru-Cevap

Tarih:              29 Mart 2014

Yer:                 Gazeteciler Cemiyeti, Çevre Sokak. No:35 Çankaya/ Ankara

İçerik: Sosyal medya ve yeni medya düzeni eğitiminde yeni iletişim araçlarının siyaset ve demokrasi üzerine etkileri, örgütlenme açısından sosyal medyanın önemi, sosyal hareketlerin interneti kullanımı, blogger, facebook, twitter, linkedin gibi sanal araçların günümüzde kullanımı, önemi ve etkisi, internet üzerindeki devlet kontrolü gibi konuları içerecektir.

 

Eğitim Başlığı: Sosyal Güvenlik Eğitimi

 

ismetEğitmen:         İsmet Solak

Tarih:              5 Nisan 2014

Süre:                10:00-12:30 Eğitim, 12:30-13:30 Söyleşi, Soru-Cevap

Yer:                 Gazeteciler Cemiyeti, Çevre Sokak. No:35 Çankaya/ Ankara

İçerik: Sosyal güvenlik konusu bugün Türk medyasının en öncelikli problemidir. Eğitimlerde bu konudaki yeni gelişmeler, yasal değişikler hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Aslında esef verici olan Türk medya çalışanlarının önemli bir bölümünün basın ve veya iş kanunu dışında çalışmakta olduğu gereceğidir.

 

 

 

Eğitim Başlığı: Türkiye’de Yazılı, Elektronik ve Görsel–İşitsel Medyanın Günümüzde Karşılaştığı Tehlikeler

tuncay Eğitmen:         Tuncay Alemdaroğlu

Süre:                10:00-12:30 Eğitim, 12:30-13:30 Söyleşi, Soru-Cevap

Tarih:               6 Nisan 2014

Yer:                 Gazeteciler Cemiyeti, Çevre Sokak. No:35 Çankaya/ Ankara

İçerik: Bu sunumda ülkedeki politik atmosfer, oto sansüre yol açan uygulamalar, mevcut medya yapılanması, sendikaların medya sektöründe giderek etkisinin azalması, yine medyadaki iş güvencesinin yok olması ve benzeri gelişmeler bu derslerde irdelenecektir. Günümüzde enformasyon teknolojisinde  yoğun değişim medyanın buna ayak uydurmaya çalışmasına neden olmaktadır..

20 küsur yıl önce televizyonun ve ondan önce de radyonun yazılı basına ne denli varlıksal tehdit oluşturacağı tartışılıyordu. Böylece yazılı ve görüntülü medya algıları, geleneksel basın ve medya işleyişini bir biçimde değişikliğe uğratarak bu iki unsurun yeni bir birliktelik oluşturmasına neden oldu. Geldiğimiz noktada ise esas tehdit ‘’siber’’ gibi görünüyor. Gerçekten medya bugün oluşmuş bir tehdit ile karşı karşıya mıdır? Bu yeni ‘’siber’’ gerçeği karşısında davranış ilkeleri ne olmalıdır? Bu açıdan klasik ve yeni medya arasındaki ilişkiler ne olmalıdır?

 

Eğitim Başlığı: Zaman Yönetimi Eğitimi
necatihurkanEğitmen:         Necati Serhat Hürkan

Tarih:               12 Nisan 2014

Süre:                10:00-12:30 Eğitim, 12:30-13:30 Söyleşi, Soru-Cevap

Yer:                 Gazeteciler Cemiyeti, Çevre Sokak. No:35 Çankaya/ Ankara

İçerik: Zamanı yönetmek gazetecilerin ve medya yöneticilerinin esasen sahip olması gerekli bir sanattır. Gazeteciler zamana, termine (deadline) ve profesyonel çalışmalara yönelik tren, uçak otobüs sefer saatleri gibi zaman-kısıtlı olaylara karşı çıkmak adına yoğun çaba göstermektedirler. Medya çalışanlarını ruhsal ve fiziki açıdan zorlayan bu konuda zamanı doğru kullanmayı öğrenmek büyük önem taşımaktadır.

Ankara Eğitim Tarihleri

 1. Gazetecilik Meslek Etiği – 22 Mart 2014
 2. Basın ve İfade Özgürlüğü – 23 Mart 2014
 3. Sosyal Medya Eğitimi – 29 Mart 2014
 4. Sosyal Güvenlik Eğitimi – 5 Nisan 2014
 5. Yazılı, Elektronik ve Görsel-İşitsel Medya ve Karşılaşılan Tehlikeler – 6 Nisan 2014
 6. Zaman Yönetimi Eğitimi – 12 Nisan 2014


Konya Eğitim Tarihi – 3 Mayıs 2014

İzmir Eğitim Tarihi – 17 Mayıs 2014

Erzurum Eğitim Tarihi 6 Eylül  2014

Trabzon Eğitim Tarihi 18 Ekim 2014

Bursa Eğitim Tarihi 7 Şubat 2015

Antalya Eğitim Tarihi 14 Mart 2015

Gaziantep Eğitim Tarihi bu sayfadan duyurulacaktır.

Yorum yapın