Hakkımızda

Proje, genel anlamda ifade ve basın özgürlüğü için yeni bir platform kurmayı, karar alma süreçlerini etkileyen medya personelinin, sivil toplum yapısının kapasitesini artırmayı ve böylece demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularındaki kamuoyu tartışmalarına katılan daha dinamik bir sivil toplum yaratmayı amaçlamaktadır.

Proje kapsamında yerel gazetecilerden, avukatlardan, STK çalışanlarından, akademisyenlerden oluşan, medyanın bağımsızlığına, insan hakları, sosyal içerme, ifade özgürlüğü, demokratikleşme konularına öncelik veren, Avrupa Birliği’nin temel değerlere bağlı yeni bir “İfade Özgürlüğü ve Basın Etiği Daimi Komitesi” kurulmuştur. Daimi Komite, bir ulusal ve yedi bölgesel komiteden oluşmaktadır. Komitelerde yer alan avukatlar, ihlal bildirimleri için gerekli durumlarda ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti verecektir. İhlale uğrayanlar ücretsiz 0800 314 00 30 no’lu telefon numarasından ve internet sitesindeki ihlal bildirimi sayfasından başvuruda bulunabilirler.

İfade Özgürlüğü ve Basın Etiği Daimi Komitesi, proje boyunca Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü konusundaki son durumu özetleyen aylık, üç aylık ve yıllık raporlar hazırlayacaklardır. Bu raporlar web sitesinde düzenli olarak yayınlanacaktır.

Proje kapsamında mesleki etik; basın ve ifade özgürlüğü; yazılı, elektronik ve görsel-işitsel medya ve karşılaşılan tehlikeler; sunum ve düzenleme teknikleri; sosyal güvenlik eğitimi; zaman yönetimi eğitimi olmak üzere iki yıl boyunca 6 ana başlıkta eğitimler verilecektir. Eğitimler Ankara merkez olmak üzere, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Trabzon, Gaziantep ve Erzurum bölgelerinde gerçekleştirilecektir.

Proje boyunca her altı ayda bir, bir merkez ve yedi bölgede raporların tartışılması ve geri bildirimlerin yapılabilmesi için yerel ve ulusal gazetecilerin katılımıyla çalışma kahvaltıları düzenlenecektir. Bu kahvaltılara ulusal ve bölgesel komiteler de katılacaklardır.

Projenin birinci yılının sonunda hazırlanan raporlarının tartışılacağı, genel katılıma açık ulusal bir konferans organize edilecektir. Konferansta paneller ve atölye çalışmaları düzenlenecektir.

Projenin kapanış etkinliği olarak ise ikinci yılın sonunda daha geniş katılımlı bir ulusal konferans düzenlenecek, birinci konferansta olduğu gibi ikinci yılın sonundaki raporlar tartışılacaktır.

Proje 1 Ocak 2014 tarihi itibari ile başlamış olup, 1 Ocak 2016 tarihinde sona erecektir.

Yorum yapın