Komiteler

Proje kapsamında yerel gazetecilerden, avukatlardan, STK çalışanlarından, akademisyenlerden oluşan, medyanın bağımsızlığına, insan hakları, sosyal içerim, ifade özgürlüğü, demokratikleşme konularına öncelik veren, Avrupa Birliği’nin temel değerlere bağlı yeni bir İfade Özgürlüğü ve Basın Etiği Ulusal Daimi Komitesi kurulmuştur. Ayrıca yedi coğrafi bölgemizde yerel komiteler kurulmuştur. Komitelerde yer alan avukatlar, ihlal bildirimleri için gerekli durumlarda ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti verilecektir. İhlale uğrayanlar ücretsiz 0800 314 00 30 numaralı telefondan ve www.pressforfreedom.org adresindeki ihlal bildirimi sayfasından başvuruda bulunabileceklerdir.

Ankara merkezli Ulusal Komite tüm komite çalışmaları açısından son sözü söyleme yetkisine sahip olup, proje koordinasyon ekibi ile birlikte diğer komitelerin çalışmalarını da koordine etmektedir.

Daimi Komite, medyanın bağımsızlığına, insan hakları, sosyal içerme, ifade özgürlüğü, demokratikleşme konularına öncelik veren, Avrupa Birliği’nin temel değerlerine bağlı bir yapıdadır.

Yorum yapın