Raporlar

İfade Özgürlüğü ve Basın Etiği Daimi Komitesi, proje süresi boyunca Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü konusundaki son durumu özetleyen aylık, üç aylık ve yıllık raporlar hazırlayacaklardır.

Aylık ve üç aylık raporlar ulusal ve tüm bölgesel komiteler tarafından hazırlanacak olup, internet adresinde ayrı ayrı yayınlanacaktır.

Yıllık raporlar ise Aralık 2014 ve Aralık 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan iki ulusal konferansta tartışmaya açılacak ve birinci ve ikinci yılın sonunda türkçe ve ingilizce olarak yayınlanacaktır.

2014-2015 Raporu/Report

Ocak 2016 Raporu

2015 Yılına Ait Raporlar

Ocak 2015 Raporu

Şubat 2015 Raporu

Mart 2015 Raporu

Nisan 2015 Raporu

Mayıs 2015 Raporu

Haziran 2015 Raporu

Temmuz 2015 Raporu

Ağustos 2015 Raporu

Eylül 2015 Raporu

Ekim 2015 Raporu

Kasım 2015 Raporu

Aralık 2015 Raporu

2015 Yıl Sonu Rapor Güncellemesi

2014 Yılına ait Raporlar

Yorum yapın